Transport-Forfait

Den Charity Wanter Hike ass einfach opgebaut, sou hoffen mer dass dat mam Transport och einfach ass.

Als Odyssee-Grupp encouragéieren mir iech, den ëffentlechen Transport ze benotzen vir op eis Aktivitéit ze kommen. Mir wëssen awer och dass et net vir jiddereen méiglech ass, mat Bus oder Zuch ze kommen.

Et ass awer sou, dass et ronderëm den Mierscher Scoutschalet net immens vill Méiglechkeeten gi vir sech ze parken. Dofir hu mer eis den Transport-Forfait vir dësen Event iwwerluecht. Dat heescht am Kloertext dass mir ronderëm den Chalet 3 Zonen ageriicht hunn.

Zone 1 läit 500m ronderëm den Chalet. Wann der an där Zone parkt, kritt der als Bonus 500m op ärer Kilometerkaart gutt geschriwwen.

Zone 2 läit 1000m ronderëm den Chalet. Wann der an där Zone parkt, kritt der als Bonus 1000m op ärer Kilometerkaart gutt geschriwwen.

Zone 3 läit dann 1500m ronderëm den Chalet. Wann der an där Zone parkt, kritt der als Bonus 1500m op ärer Kilometerkaart gutt geschriwwen.

Finalement, hu mer awer och en Forfait vir all déi Leit, di komplett op den Auto verzichten an mam ëffentlechen Transport kommen. Dir kritt dann bei der Aschreiwung ganzer 3km schonn opgeschriwwen !

 

Et kennt zu engem spéideren Datum nach eng detailléiert Kaart mat den agezeechenten Zonen an wéi eng Parkingen an den Zonen ze fannen sinn.