Pätter & Giedel System

Wat maachen mat der Pättere/Giedelen-Lëscht?

– Jiddereen deen um Charity Wanter Hike trëppelen wëll, sicht sech seng eegen Pätteren an Giedelen.

– All Hiker kann säin eegenen Pätter/Giedel sinn. – D’Zuel vun de Pätteren a Giedelen ass net begrenzt.

– Op der Lëscht ass auszefëllen:

Vum Hiker:

  1. Op en well op den Hike oder op d’Kiermes
  2. säin Numm a Virnumm
  3. aus wéi enger Grupp en kënnt
  4. wéi vill Kilometer en trëppelen well/ weivill Kilometer-Punkten hien sammelen well.

vum Pätter/Giedel:

  1. den Numm a Virnumm
  2. d’ Adress
  3. de Präis, dee pro Kilometer bezuelt gëtt
  4. den maximalen Betrag, deen e bereet ass ze bezuelen
  5. d’Ënnerschrëft

 

 • Wann deng Lëscht voll ass, kanns du dir eng nei bei dengem Chef/denger Cheftaine froen oder du lueds dir se hei um Internetsite https://raro.lgs.lu/wanter-charity-hike-2020/patter-giedel-system/ erof. Wann’s du zwou oder méi Lëschten hues, dann maach se mat enger Agraff zesummen.

 

 • Huel keng Suen vun engem Pätter/enger Giedel un. So hinnen, dass si ee Bréif geschéckt kréien, an deem si gesot kréien, wéivill Kilometer dass du getrëppelt bass a wat si ze bezuelen hunn.

 

 • D’Lëscht mat den Nimm vun dengen Pätteren a Giedelen solls du den 08. Februar matbréngen an um Charity Wanter Hike selwer ofginn. Nodeems du getrëppelt bass, gëtt d’Zuel vun dengen Kilometer opgeschriwwen an deng Pätteren a Giedelen ginn informéiert.

 

 • Nodeems deng Pätteren a Giedelen iwwerwisen hunn, kréie si en Certificat fir dass si hiren Don bei hirer Steiererklärung vun den Steieren ofsetze kënnen.

PDF

Erklärung Pätter & Giedel System mat Lëscht

Eroflueden

PDF

Lëscht Pätter & Giedel

Eroflueden