Kontakt / Ekipp

5 rue Munchen Tesch, L-2173 Luxembourg
Konnt: BILLULL LU71 0022 1827 9935 4700

raro [at] lgs.lu

Christophe Nerenhausen
RaRo Commissaire
St. Martin Jonglënster
Anne Blau
RaRo Comissaire adj.
Mahatma Gandhi Walfer
Linda Lugen
Member / Vertrieder PR
Luc Reuter
Member
St. Benoît Klierf
Cory Santbergen
Member
St. Pierre Äischen
Dany Sebastiani
Member
St. Paul Bieles
Robert SOUMER
Member
St. Joseph Esch
Pol WAGNER
Member / Vertrieder Formatiounsekipp
St. Laurent / Tony Noesen Dikrich
Yves ZIMMER
Member
St. Michel Miersch