STIP 2016

Dest Scoutsjoer ass den STIP vun den RaRo vum 8. Januar bis den 10. Januar 2016 zou Beggen am Chalet.

Falls nach een motivéiert ass fir den STIP mat ze maan, mellt iech op

Léif Gréiss

Anne a Jessica